Liên hệ gửi hàng đi nước ngoài +84868943543. Gửi hàng đi Mỹ
Posts

Indian-American Raj Subramaniam to head FedEx as CEO Frederick Smith to step down - Republic World

Indian-American Raj Subramaniam to head FedEx as CEO Frederick Smith to step down  Republic World
https://www.republicworld.com/world-news/us-news/indian-american-raj-subramaniam-to-head-fedex-as-ceo-frederick-smith-to-step-down-articleshow.html
Hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hơn 10 năm, chuyên làm dịch vụ hải quan, mua hàng nước ngoài. FacebookBehancelinkedintwitter

Post a Comment

© Phụ Kiện Xe Hơi News. All rights reserved. Developed by Jago Desain